Home / İlişkiler / Evlilik / Evlilikte Mutluluk ve Ego …

Evlilikte Mutluluk ve Ego …

Günümüzde insanımıza ahlâki eğitim verilmediğinden evliliklerde ‘ego savaşları’ yaşanmakta. Nedir ‘ego savaşı’ ve insan yaşamında ne gibi olumsuzluklara sebep olur?

 

Şimdilki evliliklerde bencillikten kaynaklanan ‘ego savaşları’ var ve daha çok cinsellik hâkim. Halbuki evlilikteki birlikteliğin ve huzurun devâmı kutsal değerlerin sahip olmalırıd. Sabır, sebat, sevgi, saygı, fedâkarlık, karşılıklı birbirlerin hakkına riâyet, sorumluluk gibi vasıflar ahlâki erdemlerdir. Bu erdemlerin eşler tarafından pratik hayata tatbikiyle evlilikler istenilen zemine oturur ve süreklilik sağlanabilir. Artan boşanma oranları bu erdemli zeminin eşlerin ayaklarından kaydığını gösteriyor. Gerek insanın bireysel hayâtında gerekse evlilik hayâtında dînin özü yaşantıya konmalı ki ortaya huzur ve mutluluk çıkabilsin. Her zaman belirttiğimiz gibi din hayâtın merkezinde olduğu vakit kişiye selâmet kapıları açılır.

mutsuz evlilik
Evlilikte ego!

Evlilik içi veya dışı yaşanabilecek anlaşmazlıklarda devamlı karşımızdakini suçlayarak bir sonuca varılamaz. Tartışmalarda ‘sen şöylesin, böylesin’ yerine daha çok ‘ben’ diliyle kişinin kendini izahı daha doğru bir yaklaşımdır. Eğer böyle yapılmazsa ‘güç çatışması’ ortaya çıkar ve hâdise ‘ego savaşlarına’ dönüşür. Evlilikte anlaşma olurken anlaşmazlığın da yaşanabileceği çok tabi bir gerçektir. Önemli olan anlaşmazlık çıkan konuyu anlayışla çözmektir. İşin içine nefis çatışmalarını, ‘ego savaşlarını’ katarsak mesele daha farklı istenmeyen mecralara doğru sürüklenebilir. Hoşa gitmeyen bâzı şeyleri değiştirmek için acele etmemeli, problemin halledilmesini zamana yayılmalı ve eşler ‘ben ne yaparım da aramızdaki sevgiyi artırırım’ fikrine kafa yormalıdır.

Evliliğin iki yapı taşı olan kadın ve erkeğin fıtratları birbirinden farklıdır. Problem çözmede erkek kendi iç âlemine çekilir, sessizliğe bürünür kadın ise paylaşmak ister. Kadının beyni estetiktir farklı çalıştığı için iletişimi kuvvetlidir. (Bu sebeple insan kendini tanımalı deriz her zaman.) İletişimde niyet ehemmiyetlidir. Niyet okuma işi iletişimin düşmanıdır. Eşlerin birbirini suçlamasında kesin veri olmadan hükme varmak doğru değildir. Tartışma çıkmaması için insanlar olayları sorgulayarak hikmetli neticelere ulaşabilir. Bu tabi zor bir davranıştır. İnsanlar daha çok kolaycılığa kaçarak o an aklına hemen gelene tâbi oluyor. Büyük İslam bilgini İmâmı Gazâli’nin güzel bir sözü vardır; ‘Söz söylemek sorumluluk gerektiriyorsa söyle yoksa söyleme’ fikri iletişimde mühim bir kuraldır. Fayda getirmeyecek hatta iletişimin devâmına engel teşkil edecek söylemleri sarf etmek uygun değildir. Aklına her geleni tartışma ânında söyleyen eşler söylediklerinin neticesine katlanmak durumunda kalırlar.

Kaynak: Evlilikte Mutluluk ve Ego Savaşları – Nurten Selma Çevikoğlu

hakkında Semra Mutlu

Check Also

tanışmak, tanışma,

Karşınızdaki Kişiyi Tanımak İçin Mutlaka Bu Soruları Sorun

Nasıl bir insanla karşı karşıya olduğunuzu anlamak her zaman kolay olmayabilir. Bu soruları sorarak karşınızdaki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir