Home / Gündem / Boşanmanın Mali Suçları Genel Bilgilendirmesi!

Boşanmanın Mali Suçları Genel Bilgilendirmesi!

İzmir avukat görevi yapan Deniz Hukuk Bürosunun paylaştığı son haberlerden birinde; Aile toplumun temelini oluşturmaktadır. Nitekim bu değer yargısı bütün dünyada kabul Görmüş ve en temel hukuk normlarından birisi olan insan Hakları Evrensel Beyannamesinin 16. maddesinin üçüncü fıkrasında,

“Aile, cemiyetin tabii ve Temel unsurudur; cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.”

seklinde İfadesini bulmuştur.

Keza, aynı fikir, Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 12. maddesinde

“Evlenme çağına gelen erkek ve kadın, bu hakkın istimalin tanzim eden mili Kanunlar dairesinde, evlenmek ve bir aile kurmak hakkına maliktir.”

seklinde ifade edilmiştir .

Benzer düşünce, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41.Maddesinin birinci fıkrasında ise,

“Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.”

seklinde ifade edilmiştir.

Ayrıca, kanun koyucu Medeni Kanun’un ikinci Kitabında, 118. ve 494.maddeleri arasında, aile hukukunu ayrıntılı olarak düzenleyerek, bu konuya vermiş olduğu önemi bir kez daha ortaya koymuştur. Keza yürürlükteki mevzuatta aile hukukuna ilişkin olarak çok sayıda başka düzenlemeler de yer almaktadır. Aile kavramı, zaman içerisinde toplumsal hayatta ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak yapısal bazı değişikliklere uğramış ve halen de uğramaktadır. Bu değişiklikler esas itibariyle sosyoloji biliminin konusunu oluşturmakla beraber kanunlar yapılırken bu değişikliklerin dikkate alınmaması düşünülemez.

boşanma avukatı, Nafaka borcu, Boşanmanın Mali Suçları , İzmir avukat

Evlenme ile eşlerin hukuki statüsü değişmekte kişilerin hayatına hak ve yükümlüler eklenmekte toplumsal hayatta kişilerin rolleri değişmektedir. Yeni bireyler meydana gelmekte ve onları yetiştiren anne ve babalarının gözetimi altında gelecek toplumlar oluşmaktadır. Herkesin temennisi ve hayali evliliğin bir hayat boyu devam etmesidir. Ancak yapılan evliliklerin bazılarının çeşitli sebeplerden dolayı, hayat boyu devam etmediği de toplumsal bir gerçekliktir. Bu gerçek göz önüne alındığında eslerin evliliğin sona ermesinden sonraki durumlarının daha çok düzenlemeye ihtiyaç olduğu anlaşılmakta, Türk Medeni Kanunu’nda boşanma ve sonrası durumlar ayrıntılı düzenlenmiştir. Evlilik içi ilişkilerde taraflar sevgilerinin hatırına birçok duruma tahammül etmekte ancak  boşanma avukatı ile artık aile içinde olup biten ne varsa ne kadar kırgınlık,üzüntü, sır varsa gün yüzüne çıkmakta, davalar sırasında taraflar birbirine düşmanmış gibi davranmaktadır.

Nafaka borcu kavramı nafakanın hukuki niteliği, nafaka türlerinden, yoksulluk nafakasının hukuk niteliği amacı, yoksulluk nafakasının Şartları başlangıcı, süresi ödenme biçimi,faiz, arttırılması, azaltılması görevli ve yetkili mahkeme, ispat yükü, zaman aşımı,yoksulluk nafakasına harç ve vekalet ücreti, takas ve haciz konuları ele alınacaktır. Ayrıca icra iflas Kanununda cezai yaptırım sayılabilecek boşanmanın mali sonuçlarından olan nafakaya ilişkin kararlara uymama suçu üzerinde durulacaktır. Bu suçun Anayasa’ya aykırılığı sorunu tartışılacak suçun sonunda 4 verilen tazyik hapsi cezasının özellikleri incelenecek yoksulluk nafakası bakımından K.m.344 üzerinde ayrıca durulacaktır.

Kaynak: http://www.avukatdeniz.com/genel/bosanmanin-mali-suclari-genel-bilgileri/

hakkında Gizem Sürer

Check Also

öfke anı, İş hayatı, İş yeri, öfke, duygularınızı kontrol etme,

İş Hayatında Sinirlerinizi Kontrol Etmek Bu Kadar Basit Olmamıştı

Üzüntü, kaygı ve öfke duymak normal ve sağlıklı davranışlar olarak kabul edilse de bu duyguları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir